Συγκομιδή Αρωματικών Φυτών

Αφού ολοκληρωθούν τα προηγούμενα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας ακολουθεί η συγκομιδή των αρωματικών φυτών με σκοπό την απόσταξη των συγκομισθέντων φυτών. Καίριο σημείο της εν λόγω διαδικασίας αποτελεί η χρονική στιγμή πραγματοποίησης της συγκομιδής, η οποία εξαρτάται από ένα σύνολο προϋποθέσεων. Αυτές οι προϋποθέσεις αξιολογούνται κατά περίσταση επί τόπου από τον επιστημονικό υπεύθυνο της εταιρίας μας, και στη συνέχεια ακολουθεί το πρακτικό τμήμα της διαδικασίας, το οποίο εκτελείται από το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Η συγκομιδή πραγματοποιείται με ειδικές μηχανές κοπής της Gresense, κατάλληλες για τη συγκομιδή αρωματικών φυτών, οι οποίες διασφαλίζουν την ασφάλεια του φυτού και την ακρίβεια στην εκτέλεση της διαδικασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας, για να σας ενημερώσουμε για τον ακριβή χρόνο συγκομιδής της δικής σας καλλιέργειας αρωματικών φυτών.

Οι Πιστοποιήσεις Μας