Πολλαπλασιαστικό υλικό για αρωματικά φυτά

Όταν αναφερόμαστε στο πολλαπλασιαστικό υλικό εννοούμε εκείνα τα τμήματα του φυτού που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή μιας νέας φυτείας. Κατά συνέπεια η ορθή και επιμελής παραγωγή του αποτελεί βασικό στάδιο της όλης διαδικασίας. Η Gresense διαθέτει ιδιόκτητο φυτώριο στο Μεσημέρι - Θεσσαλονίκης από το 2014. Εκεί παράγονται και αναπτύσσονται με ιδιαίτερη προσοχή και συνεχή επίβλεψη οι ποικιλίες αρωματικών φυτών, που εμπορεύεται η εταιρία μας. Το πολλαπλασιαστικό υλικό που παράγεται στο φυτώριο μας πληροί όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις και είναι απαλλαγμένο από ασθένειες, έτσι ώστε να σας εξασφαλίσει τη μεγαλύτερη και ποιοτικότερη παραγωγή αιθέριου ελαίου. Η Gresense διαθέτει άδεια παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού τύπου Β, ενώ γίνονται τακτικά έλεγχοι από το ΚΕΠΠΥΕΛ. Συμπληρώστε την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας και ενημερωθείτε για το φυτώριο μας και για τις ποικιλίες αρωματικών φυτών που διαθέτουμε. Κάποιος από τους επιστημονικούς συνεργάτες της Gresense θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας, για να σας παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες.

Οι Πιστοποιήσεις Μας