Οι Πιστοποιήσεις και η ποιότητα των υπηρεσιών μας

Η Gresense διαθέτει πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης βάσει του προτύπου EN ISO 9001:2015, η οποία της έχει χορηγηθεί από την TUV AUSTRIA HELLAS και πιστοποιεί την ποιότητα των εγκαταστάσεων, καθώς και των υπηρεσιών της.

pdfISO_9001.pdf    pdfPolicy

apostaktiki reach

Οι Πιστοποιήσεις Μας