Φύτευση Αρωματικών Φυτών

Η Gresense σας παρέχει τη δυνατότητα να ασχοληθείτε με την καλλιέργεια των αρωματικών φυτών, ακόμη και αν δεν έχετε ιδιαίτερη εμπειρία στον τομέα της γεωργίας. Η επιστημονική ομάδα της εταιρίας αναλαμβάνει την μελέτη – αξιολόγηση του εκάστοτε εδάφους με σκοπό να αποφασίσει ποια είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή της φύτευσης. Η αξιολόγηση της σύστασης και της μορφολογίας του εδάφους αποτελεί καίριο στάδιο της διαδικασίας, καθώς επηρεάζει σημαντικά τη διαδικασία της φύτευσης, και κατ’ επέκταση τον μέλλον της συγκεκριμένης καλλιέργειας. Η εγκατάσταση της καλλιέργειας πραγματοποιείται με τη χρήση πολλαπλασιαστικού υλικού και εξοπλισμού της εταιρίας (φυτευτικές μηχανές, τρακτέρ) από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό με πολυετή εμπειρία στον τομέα της φύτευσης αρωματικών φυτών. Όλες οι εργασίες εκτελούνται πάντα υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση του επιστημονικού υπευθύνου. Συμπληρώστε την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας και ενημερωθείτε για την εγκατάσταση της δικής σας καλλιέργειας αρωματικών φυτών. Κάποιος από τους επιστημονικούς συνεργάτες της Gresense θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας, για να σας ενημερώσει για όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τη φύτευση.

Οι Πιστοποιήσεις Μας