Απόσταξη Αιθέριων Ελαίων

Η διαδικασία της απόσταξης είναι βασικός παράγοντας για την ποιοτική και ποσοτική παραγωγή των αιθέριων ελαίων. 
Συγκεκριμένα, η μέθοδος επεξεργασίας του φυτικού υλικού (συμπιεσμένη χορτομάζα) πραγματοποιείται με ξηρό ατμό, σε αποστακτήρες κατασκευασμένους από INOX 316.
Ακολουθείται η διαδικασία καθαρισμού και ποιοτικού ελέγχου, κάτω από την αυστηρή επίβλεψη εξειδικευμένου προσωπικού.
Τα αιθέρια έλαια μεταγγίζονται σε κατάλληλες πιστοποιημένες δεξαμενές των 500lt και 1000lt και αποθηκεύονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο με ελεγχόμενη θερμοκρασία.
Η αποστολή των αιθέριων ελαίων πραγματοποιείτε με ασφάλεια, κατάλληλη συσκευασία και συνοδεύεται με ανάλυση αέριου χρωματογράφου (GC-MS), δελτίο δεδομένων ασφαλείας (MSDS), Πιστοποίηση ISO 9001, Organic-BIO, καθώς και πιστοποιητικό που αφορά την εναρμόνιση της εταιρείας στον κανονισμό "Reach".

apostaktiki reach

Οι Πιστοποιήσεις Μας